C++

Kirish, O’rnatish, Sintaksis, Chiqarish operatori, Izoh, O’zgaruvchilar, Identifikator, Konstanta, Ma’lumot turlari, Operatorlar, Satrlar, Matematik Funksiyalar, Mantiqiy (Boolean), Shart Operatori, Switch (Tanlash Operatori), Takrorlash Operatori (While, Do While), For Tsikl, Break va Continue, Massiv, Xotira Manzili, Ko’rsatkichlar, Funksiya, Funksiya parametrlari, OOP, sinflar / ob’ektlar, Method (Sinf/Class), Konstruktor (Sinf/Class), Kirish ma’lumoti. (Sinf/Class), Enkapsulatsiya. (Sinf/Class), Merosxurlik (Sinf/Class), Polimorfizm. (Sinf/Class), Fayllar, try va catch

JavaScript

Kirish, Foydalanish, Ko'rsatish, Sintaksis, Izoh, O'zgaruvchilar, Let, O'zgarmas, Operatorlar, Funksiya, Event, Satr, String Funksiyalari, Sonlar, Massiv, Massiv Funksiyalari, sana obyektlari (Date), Matematik obyekt (Math), Tasodifiy (random), Taqqoslash (Mantiqiy), IF Else va Else if (Shart operatorlari), Switch (shart tanlash operatori)

Java

Kirish, O'rnatish, Sintaksis, Ma'lumotlarni chiqarish, Izoh, Ma’lumot turlari (tiplar), Identifikator, O'zgaruvchilar, O`zgarmaslar, Operatorlar (Amallar), Mantiqiy (Boolean), Matematik funksiyalar, Shart operatorlari. if, if-else, Switch (Tanlash Operatori), Takrorlash operatori (While, Do While), For sikl operatori, Break va Continue, Massiv, Satrlar, Funksiya, Funksiya parametrlari, OOP, To’plamlar (Collections), ArrayList va LinkedList, Map va Set, Stack va Queue, Obyekt va Sinflar, Metod (Sinf/Class), Konstruktor (Sinf/Class), Kirish modifikatori. (Sinf/Class), Enkapsulatsiya. (Sinf/Class), Merosxo’rlik (Sinf/Class), Polimorfizm(Sinf/Class), Xatoliklar (Exceptions), try va catch, Ma'lumotlar bazasi, Fayllar

Python

Kirish, O’rnatish, Izoh, O’zgaruvchi, Ma’lumot turlari, Sonlar, Satrlar, Boolean (Mantiqiy), Operator, Ma’lumot to’plami. List., Ma’lumot to’plami. Tuple, Ma’lumot to’plami. Set, If … Else (shart amali), Funksiya, While, Massiv, Sinflari va Obyektlari, Meros (Sinf/Class), Modul, Datetime, Math, JSON, Try Except, Fayl, Fayl o'qish, Fayl yozish / yaratish, Fayl o'chirish

C#

Kirish, O’rnatish, Sintaksis, Chiqarish operatori, Izoh, Ma’lumot turlari (tiplar), Identifikator, O'zgaruvchilar, O`zgarmaslar, Operatorlar (Amallar), Matematik funksiyalar, Mantiqiy (Boolean), Shart operatorlari. if , if-else, Switch (Tanlash Operatori), Takrorlash operatori (While, Do While), For Tsikl operatori, Break va Continue, Massiv, Satrlar, Xotira Manzili, Ko’rsatkichlar, Funksiya, Funksiya parametrlari, OOP, Obyekt va Sinflar, Method (Sinf/Class), Konstruktor (Sinf/Class), Kirish ma’lumoti. (Sinf/Class), Enkapsulatsiya. (Sinf/Class), Merosxurlik (Sinf/Class), Polimorfizm. (Sinf/Class), Fayllar, try va catch

HTML

Kirish, Muharrirlar, <!--...-->, <!DOCTYPE>, <a>, <address>, <article>, <aside>, <audio>, <b>, <blockquote>, <body>, <br>, <button>, <canvas>, <caption>, <code>, <col>, <data>, <datalist>, <dd>, <details>, <dialog>, <div>, <dl>, <dt>, <em>, <embed>, <font>, <footer>, <form>, <frame>, <h1>__<h6>, <head>, <header>, <hr>, <i>, <iframe>, <img>, <input>

Django

Kirish, O'rnatish, Yaratish, Model

C

Kirish, O’rnatish, Sintaksis, Chiqarish operatori, Izoh, Ma’lumot turlari (tiplar), Identifikator, O'zgaruvchilar, O`zgarmaslar, Operatorlar (Amallar), Matematik funksiyalar, Mantiqiy (Boolean), Shart operatorlari. if , if-else, Switch (Tanlash Operatori), Takrorlash operatori (While, Do While), For Tsikl operatori, Break va Continue, Massiv, Satrlar, Xotira Manzili va Ko’rsatkichlar, Funksiya, Funksiya parametrlari, Struktura, Struktura xossalari, Abstrakt turlarni tasvirlash, Birlashmalar, Preprosessor tushunchasi, Makroslar, Xotira sinflari, Xotira bilan ishlovchi funksiyalar, Fayllar, try-except va try-finally, Ma'lumotlar bazasi

SQL

Kirish, Ma'lumot turlari, SELECT kalit so’zi, INSERT INTO, Ma’lumot qo’shish, UPDATE, Ma’lumotni tahrirlash, DELETE, Ma’lumotlarni o’chirish, AND, OR, NOT operatorlari, Ma’lumotlarni filtrlash (ORDER BY, LIMIT, TOP), Aggregat funksiyalar (MIN, MAX, COUNT, AVG, SUM), LIKE, IN, BETWEEN operatorlari, Bog’lanishlar (JOINS) 1-qism, Bog’lanishlar (JOINS) 2-qism, GROUP BY va HAVING orqali guruhlash, Murakkab SELECT va INSERT ifodalar (SELECT INTO, INSERT INTO SELECT), CASE va NULL ifodalar, Protseduralar, Jadvallar ustida amallar, Cheklovlar FK, PK, ...

Vue.JS

Kirish

Go Lang

Kirish

PHP

Kirish, O'rnatish, Sintaksisi, Izoh, O'zgaruvchilar, echo, print (chop etish), Ma'lumotlar turlari, String funksiyalari, Sonlar (Float & Int), Math, O'zgarmas, Operatorlar, IF..else (shart amali), switch tanglash operatori, while takrorlash operatori, do..while takrorlash operatori, for takrorlash operatori, foreach takrorlash operatori, Funksiya, Massiv

Telegram Post

@uzbekdevs
“uzbekdevs.uz” saytida eʼlon qilingan materiallardan nusxa koʻchirish, tarqatish va boshqa shakllarda foydalanish faqat manba ko'rsatilishi orqali amalga oshirilishi mumkin.
© UzbekDevs