Django Yaratish

Django MVT(Model, View, Template) da loyiha yaratish dasturchi uchun juda qulay hisoblanadi, sababi bir qator kod bilan django loyiha yaratish mumkin. Django ni o'rgatganimizdan so'ng quyidagi kod orqali yangi loyiha yaratishimiz mumkin.

django-admin startproject loyiha_uzbekdevs

Bu yerda quyidagicha talqin e'tiladi.

  • django-admin: Bu django orqali yaratiladigan loyiha ustida buyruqlardan oldin ishlatiladigan kalit so'zi.
  • startproject: Ushbu kalit so'z orqali yangi loyiha yaratish uchun ishlatadi.
  • loyiha_uzbekdevs: startproject dan so'ng loyiha nomini (probel)siz yozish zarur bo'ladi.

Django project yaratilgan so'ng standart shaklida db.sqlite3 fayl ma'lumotlar bazasidan foydaniladi. Ushbu ma'lumotlar ba'zasidan yaratilgan dasturni o'zgarishlarni birlashtirish uchun migrate buyrug'i yoziladi.

python manage.py migrate
Eslatma! loyiha ustida buyruqlar manage.py fayli yordamida bajariladi. Jumladan migrations, sqlmigrate, createsuperuser, migrate va h.k

Loyihani ishga tushurish

Django loyihani ishga tushurish uchun runserver buyrug'idan foydalaniladi.

python manage.py runserver 
Eslatma! Odatiy loyiha ishga tushirilganida http://127.0.0.1:8000 manzilida namayon bo'ladi. 127.0.0.1 bu localhost hisoblanadi. 8000 esa bu port hisoblanadi.

Django bo'yicha darsliklar

Django

Django bo'yicha darsliklar va ko'nikmalar.