Django O'rnatish

Django frameworkdan foydalanish uchun biz avval python muhitini kompyuterimizga o'rnatib olishimiz zarur bo'ladi.

Python dasturlash tili muhitini tekshirishimiz uchun quyidagicha tekshiramiz.

python --version

yoki sizda python3 sifatida o'rnatilgan bo'lishi ham mumkin bu uchun siz python3 --version deb yozsangiz bo'ladi va quyidagiga o'xshash natijaga duch kelasiz.

Python 3.9.2

Django o'rnatish

python -m pip install Django

va quyidagiga o'xshash natija sizda chiqadi.

Collecting Django
 Downloading Django-4.0.3-py3-none-any.whl (8.0 MB)
     |████████████████████████████████| 8.0 MB 2.2 MB/s
Collecting sqlparse>=0.2.2
 Using cached sqlparse-0.4.2-py3-none-any.whl (42 kB)
Collecting asgiref<4,>=3.4.1
 Downloading asgiref-3.5.0-py3-none-any.whl (22 kB)
Collecting tzdata; sys_platform == "win32"
 Downloading tzdata-2021.5-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
     |████████████████████████████████| 339 kB 6.4 MB/s
Installing collected packages: sqlparse, asgiref, tzdata, Django
Successfully installed Django-4.0.3 asgiref-3.5.0 sqlparse-0.4.2 tzdata-2021.5
WARNING: You are using pip version 20.2.3; however, version 22.3 is available.
You should consider upgrading via the 'C:\Users\Your Name\myworld\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.

Bizda WARNING degan yozuv sariq rangda namayon bo'ladi bu holda biz pip versiyasini yangilashimizga to'g'ri keladi.

python  -m pip install --upgrade pip
python -m pip install Django

va bu bilan siz kompyuteringizga django frameworkining zarur kutubxonalarini yuklab olasiz.

Django bo'yicha darsliklar

Django

Django bo'yicha darsliklar va ko'nikmalar.