Django Model

Django frameworkida ma'lumotlar bazasidan foydalanishda dasturchi SQL tilini bilishi zarur bo'lmaydi sababi frameworkda Model imkoniyati bor bu imkoniyat python kod yozish orqali ma'lumotlar bazasini boshqarish imkoniyatiga ega bo'linadi. Dasturlash tili kabi Ma'lumotlar bazasida ham tiplar mavjud jumladan satrli, butun, haqiqiy va boshqalar, Bu turdagi tiplarni yaratish uchun Django quyidagilarni taklif qiladi.

 • CharField - max_length talab qiladi bunda nomlarni, ismlarni va hakazo qiymatlar berishimiz mumkin.
 • IntegerField - Faqat butun qiymatni o'z ichiga oladi.
 • FloatField - Haqiqiy sonlarni 2.3, 4.1, 3.9 va h.k sonlar
 • ImageField - Rasmlarni modelga yuklash uchun ishlatiladi.
 • FileField - Istalgan fayllarni biriktirish ya'ni yuklash uchun ishlatiladi.
 • TextField - Katta hajmdagi matnli ma'lumotlarni kiritish uchun.
 • BooleanField - Rost va yolg'on (True, False) qiymatni oladigan qiymatlarni biriktirish uchun.
 • TimeField - Faqat vaqtni kiritish uchun.
 • DateField - Faqat kunni kiritish uchun (M: 2023-08-09)
 • DateTimeField - Sana va vaqtni kiritish uchun (M: 2023-08-09 11:25:56)
 • URLField - Faqat manzil kiritish uchun

Ma'lumotlar bazasida foydalanish jarayonida boshlang'ich holatda *.sqlite3 dan foydalaniladi. settings.py ichida quyidagicha ko'rinishda bo'ladi.

DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.sqlite3',
        'NAME': BASE_DIR / 'db.sqlite3',
    }
}

Django frameworkida Ma'lumotlar bazasida Table yaratish.

Asosiy papka qismida models.py python fayl ochib quyidagi kod na'munasi yoziladi.

Onlayn magazinni tovar ma'lumotlar bazasi uchun jadvalini yaratish.

from django.db import models
    
class Products(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=200)
    photo = models.ImageField()
    price = models.FloatField()
    desc = models.TextField()
    datetime = models.DateTimeField(auto_now=True)
    is_view = models.IntegerField(default=0)
    
    def __str__(self):
        return self.name 

def __str__(self): - funksiyasi bu ma'lumotlar bazasidagi obyektni chaqirgan vaqtdagi yozuv ko'rinishi, faqat satr qiymat qabul qiladi.

Django bo'yicha darsliklar

Django

Django bo'yicha darsliklar va ko'nikmalar.