GIT status

Biz Yangi fayllarni Git ga qo'shganimizda holat bo'yicha ma'lumot kerak. Ya'ni o'zgartirilgan fayllar va ularni Git ga o'zlashtirilganini holati.

git status

Ushbu kommandani biz siz bilan fayl qo'shish darslikligida ko'rib chiqgan edik. git status buyrug'ida biz quyidagicha holatni ko'rishimiz mumkin.

On branch master No commits yet Untracked files:  (use "git add ..." to include in what will be committed)   uzbekdevs.html nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Siz ushbu buyruqdan so'ng keyin ish jarayoningiz nimadan iborat ekanligini bilib olasiz! Agarda fayllar Git ga o'zlashtirilmagan bo'lsa u holda gitga o'zlashtirish buyrug'i bilan bu amalni bajaring. Gitga fayllarni biriktirish keyingi darsliklarda ko'rib chiqamiz.

GIT bo'yicha darsliklar

GIT

GIT bo'yicha darsliklar va ko'nikmalar.