# 1-1-dasturiy-ta-minot-tizimlarini-loyihalash-nima