# 1-6-dasturiy-ta-minotni-ishlab-chiqish-jarayonini-tanlashda-dasturiy-ta-minotni-loyihalash-yondashuviga-ta-siri