# 1-2-dasturiy-ta-minot-tizimlarini-loyihalash-nima-emas