C For Tsikl operatori

Parametrli for operatori. Parametrli for operatori umumiy ko’rinishi quyidagicha:

       for( 1-ifoda;2- ifoda; 3-ifoda) Operator

Bu operator quyidagi operatorga mosdir.

1-ifoda;
while(2-ifoda)
{
     operator 3-ifoda
 }

Misol: Berilgan n gacha sonlar yig’indisi.

#include <stdio.h> 
int main()
{
  int n;
  scanf("%d",&n);
  int s = 0;
  for(int i = 1;i< = n; i++) 
     s+ = i;
   printf("\n%d",s);
    return 0;
}

Siklda bir nechta schyotchikni qo’llanilishi. Parametrli for siklining sintaksisi unda bir nechta o’zgaruvchi - schyotchikni qo’llanilishiga, siklni davom etishini murakkab shartlarini tekshirishga va sikl schyotchiklari ustida ketma-ket bir nechta operasiyani bajarilishiga imkon beradi. Agarda bir nechta schyotchikka qiymat o’zlashtirilsa yoki ular o’rtasida bir nechta operasiya bajarilsa, bu ifodalar vergul bilan ajratilgan holda ketma – ket yoziladi.

for siklida bir nechta schyotchikni qo’llanilishi:

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int main()
{
  int i,j;
  for (i = 0, j = 0; i<3; i++, j++)
    printf("i:%d j:%d\n",i,j);
  getch();
  return 0;
}

Natija:

i: 0 j: 0
i: 1 j: 1
i: 2 j: 2

Yana bir misol

Bu misol faqat 0 va 10 orasidagi teng qiymatlarni chop etadi:

Misol:

for (i0; i <= 10; i = i + 2)
{
  printf("%d\n", i);
 }

O'rnatilgan halqalar

Bundan tashqari, yana bir pastadir ichiga loop joylashtirish mumkin. Bu ichki halqa deb ataladi. "Ichki halqa" "tashqi halqa" ning har bir iteratsiyasi uchun bir marta bajariladi:

Misol

int i, j;
for (i = 1; i <= 2; ++i)
{
 printf("Outer: %d\n", i);  // 2 
   for (j = 1; j <= 3; ++j)
   {
     printf(" Inner: %d\n", j);  // 6 
   }
}