SQL AND, OR, NOT operatorlari

SQL so'rov tilida WHERE ka'lit so'zi bilan mantiqiy amallardan ham foydalanish mumkin. Bular AND (VA), OR (YOKI) va NOT (INKOR).

AND va OR operatorlari ma'lumotlarni birdan ortiq shartlar bilan filtrlash uchun ishlatiladi. NOT operatori berilgan shartni qanoatlantirmaydigan qatorlarni tanlab beradi. Keling, misollar yordamida tushunishga harakat qilamiz.

Misollar

Ko'proq qatorlardan iborat jadval yasab olamiz.

  • Yoshi 25 va 30 orasida bo'lgan Xaridorlar tanlab olinsin.
SELECT * FROM Xaridorlar WHERE XaridorYoshi >= 25 AND XaridorYoshi <= 30;

  • Websayti uzbekdevs.uz yoki blogpost.uz bo'lgan Xaridorlar tanlab olinsin.
SELECT * FROM Xaridorlar WHERE Websayt = 'uzbekdevs.uz' OR Websayt = 'blogpost.uz';

  • Yoshi 25 ga teng bo'lmagan barcha Xaridorlar tanlab olinsin.
SELECT * FROM Xaridorlar WHERE NOT XaridorYoshi = 25;