SQL INSERT INTO, Ma’lumot qo’shish

SQL tilida INSERT INTO ifodasi ma'lumot bazasiga ma'lumot qo'shish uchun ishlatiladi.

INSERT INTO ifodasini 2 xil ko'rinishda yozish mumkin:

 • Jadvalga qo'shiladigan ustunlar va ularning qiymatlarini belgilash orqali:
INSERT INTO jadval (ustun1, ustun2, ustun3, ...) VALUES (qiymat1, qiymat2, qiymat3, ...);
 • Agar siz jadvalning barcha ustunlariga qiymat kiritmoqchi bo'lsangiz, ustunlar nomlarini yozishingiz shart emas. Biroq jadvaldagi ustunlar tartibiga ko'ra, qiymatlarni shu tartibda yozishingiz kerak:
INSERT INTO jadval VALUES (qiymat1, qiymat2, qiymat3, ...);

Bitta so'rov orqali jadvalga bir nechta qatorlarni qo'shish ham mumkin:

INSERT INTO jadval (ustun1, ustun2, ustun3, ...) 
VALUES (qiymat1, qiymat2, qiymat3, ...),
       (qiymat1, qiymat2, qiymat3, ...),
       (qiymat1, qiymat2, qiymat3, ...), ... ;

Misollar

Endi INSERT INTO kalit so'zi yordamida misollar ko'rib chiqamiz. Bizda dastlab quyidagi elementlardan iborat Xaridorlar jadvali bor edi:

INSERT INTO Xaridorlar (XaridorId, XaridorIsmi, XaridorManzili, Websayt)
VALUES ('4', 'Jasur', 'Binokor 14', 'blogpost.uz');

Endi ba'zi maydonlarni qiymatsiz qoldiramiz:

INSERT INTO Xaridorlar (XaridorId, XaridorIsmi)
VALUES ('5', 'Doniyor');

Ustunlar nomlarini yozmasdan qo'shamiz:

INSERT INTO Xaridorlar VALUES ('6', 'Zafar', 'Jambul 11', 'blogpost.uz');