SQL SELECT kalit so’zi

SELECT kalit so'zi ma'lumotlar bazasidan ma'lumot tanlab olish uchun ishlatiladi. Tanlab olingan ma'lumot jadval shaklida qaytariladi.

SELECT kalit so'zining sintaksisi

SELECT biror jadvalning bir nechta ustunlarini tanlab olish uchun quyidagicha so'rov yoziladi:

SELECT ustun1, ustun2, ustun3, ... FROM jadval;

Bu yerda 'ustun1', 'ustun2', 'ustun3' 'jadval' nomli jadvalning ustunlari nomlaridir.

Masalan, bizda quyidagicha "Xaridorlar" jadvali mavjud bo'lsin.

SELECT XaridorId, XaridorIsmi FROM Xaridorlar;

Yuqoridagi so'rov natijasi quyidagicha bo'ladi: Agar biror jadvalning barcha ustunlarini olish zarur bo'lsa '*' belgisidan quyidagicha foydalaniladi:

SELECT * FROM jadval; 

Quyidagi so'rov Xaridorlar jadvalidagi barcha ma'lumotlarni barcha ustunlari bilan birga olib beradi:

SELECT * FROM Xaridorlar;

DISTINCT kalit so'zi

SELECT DISTINCT bilan birga yozilganda, ma'lumotlardan faqat turli xil qiymatlarni qaytaradi.

Masalan, bizda quyidagi 'Xaridorlar' jadvali mavjud:Va quyidagi so'rovni yozamiz va natijani olamiz:

SELECT DISTINCT Websayt FROM Xaridorlar;

Natija quyidagicha:

Natijada ko'ryapsizki, bizda 3 ta qator mavjud edi, ammo ularning 2 tasi tanlandi, chunki bizda 2 ta turli xil websayt mavjud edi.