SQL Bog’lanishlar (JOINS) 1-qism

Agar SQL tilida SELECT kalit so'zi yordamida bir emas bir nechta jadvallarga murojaat qilishni ya'ni bir nechta jadvallardan ma'lumot olishni xohlasangiz sizga SQL tilidagi JOIN kalit so'zi yordam beradi. Ikki yoki undan ko'proq jadvallarning bog'lanishi ularda umumiy ustunga asoslanadi.

SQL tilida bog'lanishlar (JOINS)ning bir nechta turlari mavjud. Ular quyidagi rasmda tasvirlangan: