SQL Ma’lumotlarni filtrlash (ORDER BY, LIMIT, TOP)

Ushbu darsimizda SQL tilining ma'lumotlarni filtrlash uchun foydalaniladigan bir nechta kalit so'zlarini o'rganamiz.

Misollarimiz davomida quyidagi Xaridorlar jadvalidan foydalanamiz:

ORDER BY kalit so'zi tanlab olingan ma'lumotlarni saralash uchun qo'llaniladi. Sintaksisi quyidagicha:

SELECT ustun1, ustun2, ... FROM jadval_nomi ORDER BY ustun1, ustun2, ... ASC|DESC;

Masalan yuqoridagi jadvalni XaridorYoshi bo'yicha o'sish yoki kamayish bo'yicha saralashimiz mumkin:

SELECT XaridorId, XaridorYoshi FROM Xaridorlar ORDER BY XaridorYoshi ASC

SQL tilida cheklangan miqdordagi ma'lumotlarni olish uchun turli ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarida turlicha kalit so'zlardan foydalaniladi. Ko'plab tizimlarda TOP kalit so'zi ishlatilsa, MYSQL tizimida LIMIT kalit so'zidan, ORACLE tizimida FETCH FIRST n ROWS ONLY so'zlaridan foydalaniladi.

Keling yuqoridagi jadvaldan TOP kalit so'zi yordamida dastlabki 3 ta xaridor ma'lumotlarini tanlab olamiz:

SELECT TOP 3 * FROM Xaridorlar;

TOP kalit so'ziga nafaqat elementlar soni, balki foiz ko'rsatkichini ham berishimiz mumkin, masalan 50 PERCENT shaklida, ya'ni qatorlarning yarmini olish uchun.

Endi MYSQL tizimida LIMIT va WHERE kalit so'zlari bilan so'rov yozamiz.

SELECT * FROM Xaridorlar WHERE XaridorYoshi = 25 LIMIT 2;