SQL DELETE, Ma’lumotlarni o’chirish

SQL tilida ma'lumotlar bazasidagi jadvaldan ma'lumotlarni (qatorlarni) o'chirish uchun DELETE kalit so'zidan foydalaniladi.

DELETE kalit so'zining sintaksisi

DELETE FROM jadval_nomi WHERE shartli_ifoda;
Eslatma: Jadvaldagi ma'lumotlarni o'chirishda ehtiyot bo'ling! WHERE kalit so'ziga e'tibor bering. WHERE kalit so'zida qaysi shartni qanoatlantiradigan ma'lumotlar o'chirilishi kerakligi yoziladi. Agar WHERE shartli ifodasini unutsangiz, jadvaldagi barcha ma'lumotlar o'chadi.

Misollar

Bizda quyidagi Xaridorlar nomli jadval mavjud.

Keling ushbu jadvaldan XaridorId = 3 ga teng bo'lgan xaridorni o'chiradigan SQL so'rovini yozamiz va quyidagi natijani olamiz:

DELETE FROM Xaridorlar WHERE XaridorId = 3;

Shu yerda bitta qatorni tahrirlab yuboramiz:

UPDATE Xaridorlar SET XaridorIsmi = 'Anvar' WHERE XaridorId = 2;

Endi XaridorIsmi = Anvar bo'lgan qatorlarni bitta SQL so'rovi yordamida o'chiramiz:

DELETE FROM Xaridorlar WHERE XaridorIsmi = 'Anvar';

Natijada jadvalimizda faqat bitta qator qoldi.

Agar DELETE yordamida yozilgan so'rovda WHERE kalit so'zi yordamida shartli ifoda berilmasa, jadvaldagi barcha elementlar o'chiriladi. Masalan quyidagicha:

DELETE FROM Xaridorlar;