SQL UPDATE, Ma’lumotni tahrirlash

SQL tilidagi UPDATE kalit so'zi yordamida ma'lumotlar bazasida mavjud ma'lumotlarni tahrirlash mumkin.

UPDATE kalit so'zining sintaksisi

UPDATE jadval_nomi
SET ustun1 = qiymat1, ustun2 = qiymat2, ...
WHERE shartli_ifoda;
Eslatma: Jadvaldagi ma'lumotlarni tahrirlashda ehtiyot bo'ling! WHERE kalit so'ziga e'tibor bering. WHERE kalit so'zida qaysi shartni qanoatlantiradigan ma'lumotlar o'zgartirilishi kerakligi yoziladi. Agar WHERE shartli ifodasini unutsangiz, jadvaldagi barcha ma'lumotlar o'zgaradi.

Misollar

Bizda quyidagi Xaridorlar nomli jadval mavjud.

UPDATE Xaridorlar SET Websayt = 'yandex.ru' WHERE XaridorId = 2;

Yuqoridagi so'rovda XaridorId = 2 ga teng bo'lgan elementning Websayt maydoniga yangi qiymat 'yandex.ru' ni kiritishni so'radik. Natija quyidagicha:

Endi bitta so'rovda bir nechta qatorlarni tahrirlashni ko'ramiz. Bunda bitta shartni bir nechta qatorda ma'lumotlar qanoatlantirishi kerak. Masalan biza 1 va 3 idga ega xaridorlarda bir xil 'uzbekdevs.uz' nomli websayt mavjud. Demak:

UPDATE Xaridorlar SET XaridorManzili = 'O`zbekiston' WHERE Websayt = 'uzbekdevs.uz';

Natijada ushbu ikkita qatorning manzili o'zgaradi:

Endi agar biz WHERE shartli ifodasini bermasak, qanday holat yuz beradi:

UPDATE Xaridorlar SET Websayt = 'uzbekdevs.uz';

Ko'rib turganingizdek, barcha qatorlarning Websayt maydonida bir xil qiymat paydo bo'ldi. Bunday holat real proyektlarda deyarli kuzatilmaydi, shuning uchun shartli ifodani yozishda ehtiyot bo'ling.