HTML <b>

<b> tegi so'zlarni qalin qilib yozishga yordam beradi. Misol uchun sizda ma'lum gapda uchraydigan alohida ahamiyatga ega so'zni qalinlashtirish uchun xizmat qiladi. HTML da b tegi juft teglar qatoriga kiradi ishlatilgan joyda boshlanish <b> va tugash </b> sifatida foydalaniladi.

<b> </b> juft tegini siz HTML ishlatishingiz yaratayotgan sahifangizni CEO uchun ahamiyat katta hisoblanadi va bu uslubni Google va Yandex juda yaxshi qadrlaydi.
<b>Bu matn brauzerda qalin bo'lib chiqadi, chunki b tegi ichiga yozilgan</b>