HTML <body>

<body> tegi HTML da eng asosiy va doimo ishlatilinishi kerak bo'lgan teglardan biri. "Body" so'zini inglizchadan tarjima qilganingizda "tana" degan ma'noni bildiradi. Bu teg HTML da ham aynan shu vazifani bajaradi. Yani <body> tegi HTML ning tanasi hisoblanadi. Hamma vebsaytlaring ichidagi kontentlari ( audiofayl, video, matn, rasm va boshqalar) ning barchasi <body> tegi ichiga yoziladi.

Misol uchun uzbekdevs.uz saytini ko'raylik.

Yuqoridagi rasmda uzbekdevs.uz saytining bosh sahifasi tasvirlangan. Sizga saytda ko'rinib turgan barcha narsa <body> tegi ichida joylashgan. Hozir buni o'z kodimizni yozish orqali ham sinab olamiz.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>UzbekDevs</title>
    <link rel="stylesheet" href="./css/style.css">
</head>
<body>
    
    <h2>Dasturlashni UzbekDevsda birgalikda o'rganamiz</h2>
    <h3>Vebsaytda barcha kontentla va ma'lumotlarning barchasi body tegi ichiga yoziladi</h3>

</body>
</html>

Faqatgina <meta> teglari, <link> tegi va <title> teglari HTML ning <head> qismi ichiga yoziladi.