HTML <button>

<button> tegi : nomidan ham ma'lum. Inglizchadan tarjima qilinganda "tugma" degan ma'noni bildiradi. <button> tegi ichida ham bir nechta atributlar mavjud. Bularni hozir ko'rib chiqamiz.

<button> HTML da quyidagicha yoziladi.

<button type="button">Click Me!</button>

Kodni tahlil qilib chiqamiz.

  1. <button> bu tugma
  2. Ichidagi type="button" esa bu tugma ekanligini bildiradi.
  3. Keyin esa matn.
  4. Natijasi brauzerda quyidagicha ko'rinadi.

Agar tugma ichidagi type atributi ichiga reset qiymati berilsa tugma formaga yozilgan ma'lumotlarni tozalash uchun ishlatiladi. Yani

<button type="reset">Click me!</button>

Atributlar haqida batafsil...

  • reset, button, submit - tugma turini belgilaydi.
  • name - tugma nomini bildiradi
  • Eng muhim atributlar shulardan iborat.