HTML <div>

<div> HTML hujjatdagi bo'limlarni belgilash uchun ishlatiladi. Unga class nomli atribut berish orqali esa CSS da ma'lum bir belgilangan obyektga ishlov berish va uni topish osonroq bo'ladi.

<div class="istalgannom"></div>

Hozir biz HTML da turib class orqali divni nomlab oldik. Endi esa uni CSS da chaqirib dizaynini o'zgartirishimiz mumkin.

.istalgannom {
     color: red;
     font-size: 22px;
  }

Ko'rib turganingizdek HTML da divga class orqali nom berdik va uni CSS da chaqirib rang va shrift kattaligini berdik. Endi bu div ichiga yozilgan matnlar rangi qizil, shrift kattaligi esa 22px bo'ladi. E'tibor bering va eslab qoling. <div> ichidagi class atributiga berilgan nom CSS da . bilan chaqirib olindi. class atributini hohlagan tegga yozsangiz bo'ladi. Uni esa CSS da . orqali chaqirib olamiz.