HTML <i>

HTMLda <i> teg stilistik maqsadlarda kursiv shriftda ko'rsatilishi kerak bo'lgan matnni semantik belgilash uchun ishlatiladi. Buning ortidagi g'oya shundan iboratki, HTML-dan tarkibning ma'nosini yetkazish uchun foydalanish kerak, taqdimot (tarkibni ko'rsatish usuli) esa CSS-da qoldiriladi.

Masalan, siz <i> kitob nomini, xorijiy so'zni yoki jumladagi texnik atamani belgilash uchun tegdan foydalanishingiz mumkin. <i> Quyidagi kod HTML-da tegdan qanday foydalanishga misol ko'rsatadi :

<p>Men <i>O'tkan kunlar</i> kitobini o'qiganman.</p>

Ushbu misolda O'tkan kunlar matni <i> tegi bilan o'ralgan bo'lib, u kursiv shriftda ko'rsatildi. Yani, <i> tegi ichiga yozilgan matnlar kursiv ko'rinishda paydo bo'ladi. <i> so'zining kengaytmasi italic degani.

Buning CSS da o'z qiymati mavjud.

p{
    font-style: italic;
 }

Shriftlar ichida ham shunga o'xshashi mavjud.

p{
    font-family: cursive;  
  }