HTML <dl>

<dl> tegi tavsif ro'yxatini belgilaydi.

<dl> tegining ham o'z standart CSS hususiyati mavjud

dl {
  display: block;
  margin-top1em;
  margin-bottom1em;
  margin-left0;
  margin-right0;
}

Bu <dl> tegining maxsus CSS qiymatlari. Bu tegning vazifasi qolgan <dd>, <dt> va shunga o'hshash teglarni o'rab turish.

<dl> tegi ta'riflar ro'yxatini yaratish uchun mo'ljallangan <dl> , <dt> , <dd> uchta elementdan biridir . Har bir bunday ro'yxat <dl> tegidan boshlanadi , u atama yaratuvchi <dt> tegini va shu terminni belgilaydigan <dd> tegini o'z ichiga oladi .

<dl>
  <dt>FrontEnd</dt>
  <dd>HTML, CSS, JavaScript</dd>
  <dt>BeckEnd</dt>
  <dd>PHP, Python, MySQl</dd>
</dl>

Ko'rib turganingizdek <dl> tegi qolgan teglarni o'rab turipti.