PHP do..while takrorlash operatori

PHP dasturlash tilida do..while takrorlash operatorlaridan biri hisoblanib qolganlaridan farqi dastur bloki bajariladi so'ngra shart tekshiriladi. quyidagicha sintaksisga ega. do..while keng qo'llanilmaydi chunki dasturchi tamonidan etibordan qochirish mumkin bo'lgan xatoliklarga duch kelishingiz mumkin. do..while dan foydalanib bo'lmaydi emas uning o'z vazifasida to'g'ri qo'llashingiz zarur bo'ladi.

do {
/*  do..while takrorlash operatori tanasi */
} while (/* shart */)

Misol va tushuntirish

1 dan 7 gacha raqamlarni ekranga chop qilish dasturini yozamiz. ushbu misol while takrorlash operatorida ko'rib chiqgan edik.

<?php
$x1;

do{
  echo " $x <br>";
  $x++;
}while($x <= 7) 
?>
Eslatma: siklda do...while shart sikl ichidagi bayonotlar bajarilgandan keyin tekshiriladi. Bu shuni anglatadiki, do...while shart noto'g'ri bo'lsa ham, tsikl o'z bayonotlarini kamida bir marta bajaradi. Quyidagi misolga qarang.

Ushbu misol $x o'zgaruvchisini qiymatini 9 deb belgilaymiz, so'ngra tsiklni ishga tushiradi va keyin shart tekshiriladi: do..while dastur tanasi kamida bir marta ishlaydi va shart bajarilib to'xtaydi.

<?php
$x9;

do{
  echo " $x <br>";
  $x++;
}while($x <= 7) 
?>
9

Ko'rib to'rganingizdek dastur kodida do..while shart operatorini ishlatish bir qancha etibor talab qiladi. O'z joyida ishlatib e'tiborli bo'lasiz degan umiddamiz.