PHP Ma'lumotlar turlari

PHP dasturlash tilida o'zgaruvchilar har xil turdagi ma'lumotlarni saqlashi mumkin va har xil ma'lumotlar turlari turli xil ishlarni bajarishi mumkin.

PHP dasturlash tilida quyidagi ma'lumot turlari mavjud.

 • String
 • Integer
 • Float (o'nli kasrlar - double deb ham ataladi.)
 • Boolean
 • Massiv
 • Object
 • NULL
 • Resource

PHP String

Satr - bu "Hello world!" kabi belgilar ketma-ketligi. Satr ni bayon qilish uchun siz bir yoki ikki tirnoqdan foydalanishinigiz mumkin.

<?php
$x"Hello world!";
$y'Hello world!';

echo $x;
echo "<br>";
echo $y;
?>
Hello world! Hello world!

PHP Integer

Butun sonli ma'lumotlar turi -2,147,483,648 va 2,147,483,647 oralig'idagi o'nlik bo'lmagan sondir. Butun sonlar uchun quyidagicha qoilarni keltirishimiz mumkin.

 • Butun sonda kamida bitta raqam bo'lishi kerak
 • Butun sonda kasr boʻlmasligi kerak
 • Butun son musbat yoki manfiy bo'lishi mumkin
 • Butun sonlar oʻnlik (asos 10), oʻn oltilik (asos 16), sakkizlik (8-asos) yoki ikkilik (2-asos) yozuvlarida koʻrsatilishi mumkin.

Quyidagi misolda $x butun sondir. PHP var_dump() funksiyasi maʼlumotlar turi va qiymatini qaytaradi:

<?php
$x5985;
var_dump($x);
?>

PHP Float

o'nli kasrlarni ifodalash uchun ishlatiladi. Misol uchun 13.15

<?php
$x13.15;
?>

PHP Boolean

Mantiqiy ikki mumkin bo'lgan holatni ifodalaydi: TRUE yoki FALSE.

$x = true;
$y = false;

PHP massiv

Massiv bir o'zgaruvchi tipiga tegishli o'zida bir nechta qiymatni saqlaydi.

<?php
$monopoliyaarray("spark","gentra","tracker");
var_dump($monopoliya);
?>