PHP IF..else (shart amali)

Odatda biz dasturlashtirish jarayonimizda har xil shartlar uchun boshqa bir amallarni bajarishimizga to'g'ri kelib qoladi. Bundan kelib chiqadiku bizga kodingiz tarkibiga if..else..elseif shart amali zarur bo'ladi.

PHP - if bayonoti

Agar berilgan mantiqiy ifoda rost bo'lsa dastur tarkibidagi block qismi ishlaydi.

Sintaksis

if (condition) {
# code to be executed if condition is true;
}

Agar joriy vaqt 20 dan kam bo'lsa u holda Hormang degan so'z chiqarish.

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "Hormang!";
}
?>

PHP - if...else bayoni

Agar shart amalidagi if yolg'on qabul qilsa u holda else tarkibidagi kod ishlaydi.

Sintaksis

if (condition) {
  # code to be executed if condition is true;
} else {
 #  code to be executed if condition is false;
}

Yuqoridagi misolni if..else ko'rinishi.

<?php
$t = date("H");

if ($t < "20") {
  echo "Hormang!";
} else {
  echo "Ishdan ketish kere ;)";
}
?>

PHP - if...elseif...else bayoni

Ko'p hollarda bir faqatgina bir shartga qonatlanmaymiz bizga 10 gacha yoki undan ham ko'proq shart zarur bo'lib qoladi bunda if..elseif..else bayonotini ishlatishimiz maqsadga muaffiq bo'ladi.

<?php
$t = date("H");

if ($t < "13") {
  echo "Abetgacha ish!";
} elseif ($t < "20") {
  echo "Abetdan keyingi ish";
} else {
  echo "Ish vaqti tugadiiii.... ;)";
}
?>