PHP for takrorlash operatori

Ko'pchilik dasturlash tillarida sevib ishlatiladigan takrorlash operatorlaridan biri for takrorlash operatori hisoblanadi. PHP da for takrorlash operatori boshqa takrorlash operatorlaridan farqi shunchaki tskil dastur tanasi bajarilishi uchun boshlang'ich qiymat, chegarasi va qadamlarni aks ettirishingiz zarur bo'ladi. Uning sintaksisi quyidagicha.

for (/* o'zgaruvchi nomi va tipi */; 	/* chegarasi */; 	/* qadamlar */) {
  	/* for tskill ning dastur tanasi */
}

Tushuntirish:

  • /* o'zgaruvchi nomi va tipi */ - Takrorlash operatorining tipi shu bilan birga sizga boshlang'icha qiymatini biriktirishingiz mumkin.
  • /* chegarasi */ - Har safar tsikll tanasi bajarilganda ushbu shart bajariladi so'ng tskill tanasi ishlaydi.
  • /* qadamlar */ - for takrorlash operatori har bir aylangandagi qadamlar hisobga olinadi.

Misol

for takrorlash operatorida 0 dan 100 gacha raqamlarni chiqarish kodini yozamiz.

<?php
for ($x0; $x <= 100; $x++) {
  echo " $x <br>";
}
?>

Misol tushuntirildi

  • $x = 0; - tsikll hisoblagichini ($x) ishga tushiring va boshlang'ich qiymatini 0 ga qo'ying
  • $x <= 100; - $x 100 dan kichik yoki teng bo'lguncha tsiklni davom ettiring
  • $x++; - har bir takrorlash amali uchun sikl hisoblagich qiymatini +1 ga oshiring