PHP Funksiya

Odatda biz dasturlash tilida bir xil kodni qayta-qayta yozmaslik uchun shu kodni o'zida jamlagan funksiya yaratamiz. Siz funksiyalardan qayta-qayta foydalanishinigiz mumkin. PHP dasturlash tilida 1000 dan ortiq standart funksiyalar mavjud.

PHP Standart bo'lmagan funksiya

Nomidan ko'rinib turibdiki PHP ishlab chiqaruvchilar tamonidan ishlab chiqilmagan va foydalanuvchi tamonidan ishlab chiqilgan funksiyalar hisoblanadi. Ko'rini turibdiki siz ham o'zingiz uchun funksiya yaratishingiz mumkin.

Funksiya - bu dastur kodida qayta-qayta ishlatish imkoniyatini beruvchi kod blogidir.

Sahifa yuklanganda funksiya avtomatik ta'rizda bajarilmaydi shundan kelib chiqadiki siz funksiyani chaqirgandagina ishlaydi.

PHP Funksiya yaratish

Dasturchi tamonidan yaratilayotgan funksiyalar nomidan oldin function kalit so'zini biriktirib ketishi zarur bo'ladi. Sintaksisi qo'yidagicha.

function funkUzbekDevs(){
/* funksiya tanasi, kod blogi */
}
Eslatma: Funksiya nomi harflar yoki pastki chiziq bilan boshlanishi zarur. Funksiya nomlarida katta va kichik harflar o'zaro farq qiladi.

Misol: Ekranga "UzbekDevs" so'zini chop qiladigan funksiya yaratamiz. funksiya nomini printName() deb qo'yamiz.

<?php
function printName(){
echo "UzbekDevs";
}
printName();
?>

PHP funksiya argumentlari

Argumentlar orqali siz ma'lumotlarni funksiyaga jo'natishingiz mumkin. Argumentlar o'zgaruvchiga o'xshash bo'ladi. PHP dasturlash tilida argumentlar funksiya qavs ichida ko'rsatiladi.

Misol: Salomlashish bo'yicha funksiya yaratish, funksiyaga ism jo'nating va "Salom <ISM>" yozuvi ekranga chop etilsin.

<?php 
function HiDev($name){
echo "Salom $name";
}
HiDev("Khusni");
HiDev("Master Sherkulov");
HiDev("Farrux");
?>

PHP funksiya argument qiymati

Odatda biz dastur kodini yozgan vaqtimiz shunday holatga duch kelamizki biz argument junatish va junatmaslik buyicha bir qaror kela olmaymiz. shunday holatni bartaraf qilish uchun argumentga standart nom berishimiz mumkin. Misol uchun yuqoridagi keltirilgan misolgan $name argumentni standart qiymatini Dev deb quyamiz. Agar biz $name argumentini qiymatini junatmasak u holda "Dev" deb qabul qiladi.

<?php 
function HiDev($name="Dev"){
echo "Salom $name";
}
HiDev("Khusni");
HiDev("Master Sherkulov");
HiDev(); /* bu yerda $name standart qiymatga "Dev" ga teng */
HiDev("Farrux");
?>

PHP funksiya qiymat qaytarish

Funksiya yordamida qiymat qaytarish uchun return kalit so'zidan foydalansangiz bo'ladi.

<?php 
function HiDev($name="Dev"){
return "Salom $name";
}
echo HiDev("Khusni");
echo HiDev("Master Sherkulov");
echo HiDev(); /* bu yerda $name standart qiymatga "Dev" ga teng */
echo HiDev("Farrux");
?>