PHP String funksiyalari

PHP dasturlash tilida satr lar ustida bir qanday amallarni bajarishimiz uchun standart funksiyalar mavjud.

PHP da String strlen()

Satr uzunligini qaytarish uchun PHP dasturlash tilida strlen() funksiyasidan foydalaniladi.

<?php
echo strlen("Hello world!"); 
?>
12

PHP da String str_word_count()

Berilgan matndagi(satrdagi) so'zlar sonini sanash uchun str_word_count() funksiyasi ishlatiladi.

<?php
echo str_word_count("Hello world! UzbekDevs"); 
?>
3

PHP da String strrev()

Satrni teskari ko'rinishga o'tkazish uchun strrev() funksiyasi ishlatiladi.

<?php
echo strrev("Uzbek Devs"); 
?>
sveD kebzU

PHP da String strpos()

PHP strpos()funktsiyasi satr ichida ma'lum bir matnni qidiradi. Agar moslik topilsa, funktsiya birinchi mos keladigan belgilar o'rnini qaytaradi. Agar moslik topilmasa, u FALSE qiymatini qaytaradi.

<?php
echo strpos("Uzbek Devs""Dev"); 
?>
6
Eslatma: Satrdagi birinchi belgi pozitsiyasi 0 (1 emas).

PHP da String str_replace()

Satr tarkibidagi ma'lum bir belgilarni almashtirish uchun ishlatiladi.

<?php
echo str_replace("Uzbek""Hi""Uzbek Devs"); 
?>
Hi Devs

Dasturlash tilida o'zingiz foydalanayotgan standart funksiyalardan tashqari funksiya yaratib qayta-qayta foydalanishingiz mumkin.