PHP while takrorlash operatori

PHP dasturlash tilida while takrorlash operatorlaridan biri hisoblanib qolganlaridan farqi shart beriladi shart bajarilsa dastur bloki bajariladi. quyidagicha sintaksisga ega.

 while (/* shart */) {
/*  while takrorlash operatori tanasi */
}

1 - Misol

1 dan 7 gacha raqamlarni ekranga chop qilish dasturini yozamiz.

<?php
$x1;

while($x <= 7) {
  echo " $x <br>";
  $x++;
}
?>
1 2 3 4 5 6 7

Misolga izoh:

  • $x = 1; bu takrorlash operatoriga boshlang'ich qiymat biriktirildi.
  • $x <= 7; x ning qiymati 7 ga teng bo'lgancha takrorlash operatori ishlaydi.
  • $x++; bu x ni har safar +1 qiymatga oshiradi.

2 - Misol

100 gacha bo'lgan sonlarni faqat juft sonlarni chiqarish dasturini yozamiz.

<?php
$x2;

while($x <= 100) {
  echo " $x <br>";
  $x = $x + 2;
}
?>