PHP O'zgarmas

Konstantalar ham o'zgaruvchilarni bir turi hisoblanib ularni bir biridan farqi kontastanta qilib e'lon qilgan o'zgaruvchi qiymatini o'zgartirib bo'lmaydi.

PHP konstanta

  • Doimiy yagona qiymat uchun identifikator(nom) hisoblanadi.
  • Dastur kodini yozganda unga qayta boshqa qiymat yuklab bo'lmaydi.
  • Konstanta ni qayta-qayta chaqirish imkoniyati bordir(boshqa o'zgaruvchilardek)
Izoh: Konstantalar asosan PI qiymatidek o'zgaruvchilarni e'lon qilishimizda qo'llashimiz mumkin. Misol uchun dastur egasini nomini biron bir o'zgaruvchiga yuklab uni o'zgarmas qilishimiz mumkin.

PHP konstanta yaratish

PHP dasturlash tilida konstanta yaratish uchun define() funksiyasidan foydaniladi.

define(nomiqiymatimantiqiy_qiymat)

Funksiya tasnifi

  • nomi > o'zgarmasning nomi
  • qiymati > o'zgarmasni qiymati.
  • mantiqiy_qiymat > Katta-Kichik harflarni bir xil sifatida qabul qilish. ushbu qiymatni berilmasa false deb qabul qilib o'zgaruvchi nomi o'zgarmas holatda qabul qiladi.
<?php
define("EDU""UzbekDevs saytiga xo'sh kelibsiz!");
echo EDU;
?>

Agar siz mantiqiy_qiymat ga true qiymatini yuklasangiz u holsa katta-kichik o'zgarmas nomini bir xil sifatida qabul qiladi. Misol uchun UzbekDevs = (uzbekDevs, uzbekdevs)

<?php
define("EDU""UzbekDevs saytiga xo'sh kelibsiz!", true);
echo edu;
?>

PHP konstanta massiv

PHP7 dan boshlab siz define() funksiyasi orqali o'zgarmas funksiya yaratishingiz mumkin.

<?php
define("manopoliya", [
  "gentra",
  "nexia",
  "malibu"
]);
echo manopoliya[0];
?>
gentra

PHP da Konstanta global

Konstanta e'lon qilsangiz u avtomatik tarizda global bo'lib dastur kodini istalgan joyida ishlatishingiz mumkin.

<?php
define("EDU""UzbekDevs saytiga xo'sh kelibsiz!");
function myTest() {
  echo EDU;
}
echo myTest();
?>