PHP echo, print (chop etish)

PHP dasturlash tilida chiqishni 2 xil asosiy usuli mavjud bo'lardan echo va print hisoblanadi.

PHP da echo

Bayonot echoqavs bilan yoki qavssiz ishlatilishi mumkin: echo yoki echo(). Quyidagi misolda echo kalit so'zi orqali matnni qanday chiqarishni ko'ramiz.

Eslatma: Chop etishda siz HTML kodlarini aks ettirsangiz u holda kodni o'zini emas kompilatsiya bo'lgan holatini ko'rasiz.
 <?php
echo "<h2>PHP juda qiziq!</h2>";
echo "Hello world!<br>";
echo "UzbekDevs!<br>";
?>

chop qilgan vaqtingizda siz o'zgaruvchilarni ham chiqarishingiz mumkin.

<?php
$txt1 = "PHP Darsi";
$txt2 = "uzbekdevs.uz";
$x = 13;
$y = 15;

echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo "PHP darsligi " . $txt2 . " da<br>";
echo $x + $y;
?>
PHP Darsi PHP darsligi uzbekdevs.uz da 28

PHP da print

Bayonot print qavs bilan yoki qavssiz ishlatilishi mumkin: print yoki print().

<?php
print "<h2>PHP juda qiziq</h2>";
print "Hello world!<br>";
print "Uzbek Devs!";
?>

print da biz o'zgaruvchilarni ham e'lon qilishimiz mumkin.

<?php
$txt1 = "PHP Darsi";
$txt2 = "uzbekdevs.uz";
$x = 13;
$y = 15;

print "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
print "PHP darsligi " . $txt2 . " da<br>";
print $x + $y;
?>
PHP Darsi PHP darsligi uzbekdevs.uz da 28