PHP Sonlar (Float & Int)

PHP dasturlash tilida sonlarni butun va o'nli kasrlarni ko'rib chiqamiz. Sonlar ustida siz arifmetik hisoblashlarni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz.

PHP butun sonlari (Int)

-9223372036854775808 dan

9223372036854775807 gacha

2, 256, -256, 10358, -179567 butun sonlardir. Bugun sonlar bu o'nlik qismi bo'lmagan (qoldiq qismi) bo'lmagan sonlar. Butun sonli ma'lumotlar turi 32 bitli tizimlarda -2147483648 va 2147483647 va 64 bitli tizimlarda -9223372036854775808 va 9223372036854775807 oraligʻidagi oʻnlik boʻlmagan sondir.

Butun sonlar uchun ba'zi qoidalar.

 • Butun sonda kamida bitta raqam bo'lishi kerak
 • Butun sonda oʻnli kasr boʻlmasligi kerak
 • Butun son musbat yoki manfiy bo'lishi mumkin
 • Butun sonlar uchta formatda ko'rsatilishi mumkin: o'nlik (10-asosli), o'n oltilik (16-asosli - 0x bilan prefiks) yoki sakkizlik (8-asosli - 0 bilan prefiks)

PHP dasturlash tilida butun sonlar uchun quyidagicha konstantalar mavjud.

 • PHP_INT_MAX - Qo'llab-quvvatlanadigan eng katta butun son
 • PHP_INT_MIN - Qo'llab-quvvatlanadigan eng kichik butun son
 • PHP_INT_SIZE - Butun sonning baytdagi o'lchami

PHP dasturlash tilida butun son ekanligini tekshirish uchun quyidagicha funksiyalar mavjud.

 • is_int()
 • is_integer()
 • is_long()
<?php
$x = 13;
var_dump(is_int($x));

$x = 13.15;
var_dump(is_int($x));
?>
bool(true) bool(false)

PHP o'nli sonlar (Float)

1,7976931348623E+308

Float - bu o'nli sonlar hisoblanib ya'ni qoldiq qismi mavjud bo'lgan eksponensial sonlar hisoblanadi. 2.0, 256.4, 10.358, 7.64E+5, 5.56E-5 barcha floats hisoblanadi. Float ma'lumotlar turi odatda 1,7976931348623E+308 (platformaga bog'liq)gacha bo'lgan qiymatni saqlashi va maksimal aniqligi 14 ta raqamga ega bo'lishi mumkin.

PHP da float uchun oldindan belgilangan quyidagi konstantalar mavjud (PHP 7.2 dan boshlab amal qiladi):

 • PHP_FLOAT_MAX - eng katta ifodalanadigan o'nli kasr
 • PHP_FLOAT_MIN - ifodalanadigan eng kichik musbat o'nli kasr
 • - PHP_FLOAT_MAX - eng kichik ifodalanadigan manfiy o'nli kasr
 • PHP_FLOAT_EPSILON - X + 1.0 != 1.0 bo'lishi uchun ifodalanadigan eng kichik musbat son x

PHP dasturlash tilida float son ekanligini aniqlash uchun is_float() funksiyasidan foydalaniladi.