Dart Identifikator

Identifikator (ing. identifier — identifikator) - obyektni boshqa obyektlardan farqlash, ya'ni aniqlash imkonini beruvchi o'ziga xos xususiyat. Hech qachon bir xil nomda ikkita o’zgaruvchi yaratib bo’lmaydi dasturlash tillarida. Identifikatorni qisqartirib yana id deb ham ataymiz.

Bir xil nomda ikkita o’zgaruvchi yaratmoqchi bo’lganimizda quyidagi xatoga duch kelamiz 

void main() {
 int butun_son = 16; 
 double butun_son = 5.1;
 print(butun_son);
}
Error: 'butun_son' is already declared in this scope.

To’g’ri yechim esa turli xil nom berilishi yoki hech bo’lmaganda bitta harf farq qilishida:

void main() {
 int butun_son = 16; 
 print(butun_son);
 double haqiqiy_son = 5.1;
 print(haqiqiy_son);
}
>> 16 >> 5.1

O’zgaruvchilarni nomlashda ham dasturlashda qo’llanilovchi bir nechta usullar mavjud. Bu usullar orqali siz kodingizni yanada aniq, tushunarli holatda yozib keta olasiz. Bularning asosiy 3 ta turini ko’rib chiqadigan bo’lsak:

Pascal case (Paskal usuli)

Har bir so'z, birinchisidan tashqari, bosh harf bilan boshlanadi va tag chiziqcha (_) ishlatilmaydi.

  void main() {
 var pascalCase = 16; 
 print(pascalCase);
}

Camel case (Tuya usuli)

Har bir so'z bosh harf bilan boshlanadi va tag chiziqcha (_) ishlatilmaydi.

  void main() {
 var CamelCase = 16; 
 print(CamelCase);
}

Snake case (Ilon usuli)

Har bir so'z pastki chiziq belgisi bilan ajratilgan holatda yoziladi.

  void main() {
 var snake_case = 16; 
 print(snake_case);
}

Camel va snake case larda barcha so’zlarning birinchi harfi katta harflarda yozilishi Upper, yoki kichikda lower qo’shimchasini qo’shib aytish orqali yanada aniqlashtiriladi.

  void main() {
 var Uzbek_Devs = 16; 
 print(Uzbek_Devs);
}

Yuqoridagi kodda Uzbek_Devs o’zgaruvchisi UpperCamelCase usulida yozilgan.