Dart Satr ustida amallar

Satrlar bilan ishlashimiz uchun qulaylik yaratuvchi va bir qancha vazifalarni bajarib beruvchi funksiyalar mavjud. Shularning eng asosiylari bilan bir qator tanishib o’tamiz.

ASCII jadvaldagi o’rni son qiymati bo’yicha kerakli belgini chiqarish :

void main() {
String belgi = String.fromCharCode(65);
print(belgi);
}
>> A

String.fromCharCode(belgi_kodi) - tarzida bo’lib, kerakli belgi kodi son qiymati orqali o’sha belgiga o’tkazish imkoni mavjud.

split

Satrni qaysidir belgilangan belgiga mos holatda bo’laklarga ajratish. Aynan shu belgi uchragan oraliqlar ajratib olinadi.

void main() {
String satr = "Salom Dart";
print(satr .split(' '));
}
>> [Salom, Dart]

Bo’shliq (space) ga qarab bo’laklanadi satr. Agarda hech qaysi belgi berilmasdan ‘’ bo’sh holatda berilsa, unda satr belgilarga bo’laklanadi.

void main() {
String satr = "UzbekDevs";
print(satr .split(''));
}
>> [U, z, b, e, k, D, e, v, s]

indexOf

Funksiya berilgan satrni biror satr ichida mavjudligi tekshiradi boshidan boshlab. Topilsa uning boshlanish o’rnini, aks holda -1 qaytaradi.

void main() {
String satr = "UzbekDevs";
print(satr .indexOf('uz'));
}
>> -1
void main() {
String satr = "UzbekDevs";
print(satr .indexOf('Dev'));
}
>> 5

lastIndexOf

Funksiya berilgan satrni biror satr ichida mavjudligi tekshiradi oxiridan boshlab. Topilsa uning boshlanish o’rnini, aks holda -1 qaytaradi.

void main() {
String satr = "Camel Case";
print(satr.lastIndexOf('case'));
}
>> -1
void main() {
String satr = "Camel Case";
print(satr.lastIndexOf('Case'));
}
>> 6

toLowerCase

Funksiya satrda uchragan barcha katta harflarni kichikka o’zgartirib chiqadi.

void main() {
String satr = "toLowerCase";
print(satr.toLowerCase());
}
>> tolowercase

toUpperCase

toLowerCase funksiyasiga teskari ishni satrda uchragan barcha kichik harflarni kattaga o’zgartirib chiqadi.

void main() {
String satr = "toUpperCase";
print(satr.toUpperCase());
}
>> TOUPPERCASE

padLeft, padRight

padLeft chap, padRight o’ng tomondan yetmay qolgan uzunlikka biror belgi bilan to’ldirib berish. Uzunlik yetarli bo’lsa, ishlatilmaydi.

void main() {
String satr = "Camel Case";
print(satr.padLeft(12, 'a'));
}
>> aaCamel Case
void main() {
String satr = "Camel Case";
print(satr.padRight(12, 'b'));
}
>> Camel Casebb

startsWith, endsWith

Satr qaysidir belgilar bilan boshlanganligi yoki tugaganligini tekshirish uchun qo’llaniladi. Natija true yoki false bo’lib qaytadi.

void main() {
String satr = "Assalomu Alaykum";
print(satr.startsWith('Assa'));
}
>> true
void main() {
String satr = "Assalomu Alaykum";
print(satr.endsWith('Assa'));
}
>> false

trim

Funksiya satr boshlanishi va oxiridagi escape belgilarini (‘\n’, ‘\t’ va boshqalar) olib tashlaydi. trimLeft va trimRight funksiyalari esa mos ravishda chap va o’ng tomondagilar uchun ishlaydi.

void main() {
String satr = "\tDart juda qiziqarli\n";
print(satr);
print(satr.trim());
print(satr.trimLeft());
print(satr.trimRight());
}
>> Dart juda qiziqarli >> Dart juda qiziqarli >> Dart juda qiziqarli >> Dart juda qiziqarli