Dart O'zgaruvchilar

O’zgaruvchi – bu turli xil ko’rinishdagi ma’lumotlarni o’zida saqlovchi obyekt. Soddaroq holatda aytadigan bo’lsak, o’zgaruvchi supermarket aravachasi deb olsak, unga solingan narsalar uning qiymati hisoblanadi. Qiymatlar turli xil ko’rinishda bo’lishi mumkin. Buni esa “Ma’lumot turlari” mavzumizda to’liqroq bayon etamiz.

 Kod faylimiz yoki loyihamiz davomida ishlatilgan sinf, funksiya, argumentlar ham o’zgaruvchi hisoblanadi.

  void main() {
 dynamic number = 16; 
 print(number);
}

Ushbu koddagi UzbekDevs ning o’zi o’zgaruvchi emas, balki main funksiyasi ham o’zgaruvchi hisoblanadi.

Barcha dasturlash tillarida bo’lgani kabi Dart dasturlash tilida ham o’zgaruvchilarni nomlash uchun bir nechta qoidalar mavjud.

Yodda tuting!

  • O'zgaruvchi nomi harf yoki dollor ($) yoki pastki chiziq (_) bilan boshlanishi 
  • O'zgaruvchi nomi hech qachon raqam bilan boshlanmaslig
  • O'zgaruvchi nomida faqatgina lotin alifbosi harflari katta (A-Z) va kichik (a-z), raqamlar (0-9), pastki chiziq (_) va dollor ($) belgisi qatnashishi mumkin
  • O'zgaruvchi nomida bo'shliq (space) bo'lmasligi
  • O'zgaruvchi nomida katta-kichik harflarni kompilyator turlicha qabul qiladi. Masalan, uzbekdevs, Uzbekdevs, UzbekDevs turlicha 3 ta o’zgaruvchi hisoblanadi.
  • O’zgaruvchini nomlashda dasturlash tilidagi kalit so’zlari (keywords) dan foydalanmaslik. Ularning ro’yxati

O’zgaruvchi qanday yaratiladi? U quyidagi sintaksis asosida bo’ladi:

Eslatma!

Dart dasturlash tilida yaratilgan o’zgaruvchiga boshlang’ich qiymat berilmasa uning qiymati null ga teng bo’ladi.

Eslatma!

Doimo o’zgaruvchilarga tushunarli nom bering. Bu sizning kod yozib ishlash jarayoningizda noqulayliklar tug’dirmaydi.

O’zgaruvchilar qayerda ishlatilishiga qarab 2 turga bo’linadi : global va lokal.

Funksiya, sinf ichida e’lon qilingan barcha o’zgaruvchilar lokal hisoblanadi, boshqalari esa bundan mustasno global o’zgaruvchi deb aytib o’tilaveradi.

  var number = 5;
void main() {
 var uzbekDevs = 16; 
 print(number);
}
>>> 5

number deb nomlangan o’zgaruvchi global o’zgaruvchi bo’lsa, uzbekDevs esa lokal o’zgaruvchi hisoblanadi. Global o’zgaruvchini doimo o’zidan keyin yaratilgan barcha funksiya, sinf ichida ishlatish imkoni bor. Undan oldingilarida ishlatilganda esa xatolik beradi. Doimo yaratilgan o’zgaruvchiga murojaat qiling.