Dart Satrlar (String)

Hayotda faqat sonlardan emas, balki belgilar, so’zlar, matnlardan ham foydalanamiz. Dasturlashda ham shunday sonlardan tashqari satrlardan ham foydalaniladi va ular ko’p narsalarni ifodalashda qo’llaniladi. Masalan, insonlarning ism-familiyasi, joy nomlari, sonlarning o’qilishi va hakoza.

Ko’p dasturlash tillarida endilikda matnni satr deb ataladigan ma’lumot turida saqlaydi. Oldin belgilar uchun alohida tur bo’lgan. Satr ham shu asosida yaratildi. Satrlar o’zi aslida qanday ifodalanadi? Ularni belgilar to’plami sifatida ko’riladi kompyuter tomonidan.

void main() {
String site = "UzbekDevs";
print(site);
}
>> UzbekDevs

Satrlar uchun o’zgaruvchi yaratishda maxsus String turidan foydalanish amalga muvofiq yoki var ni ishlatishingiz mumkin.

Bir nechta kompyuterlar bir-biri bilan bog’lab uzatilgan vaqtda qanday ular bu belgilarni taniydi. Agarda ular aniq bir standartda ishlamasa turli xil holatda taniydi va xatoliklar yuzaga keladi. Shu kabi vaziyatlarda standart ishlab chiqilgan bo’lib, bu ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ya’ni Axborot almashish uchun Amerika standart kodeksi deyiladi. Har bir kompyuter mana shu asosida ishlaydi belgilar bilan.