Java For sikl operatori

Navbatdagi takrorlash operatori bu for sikli hisoblanadi. For ifodasi parametrga dastlabki qiymat berish, shartli ifoda, parameter qiymatini oshirish/kamaytirish kabi qismlarni o’z ichiga oladi, shuning uchun for ifodasi qisqaroq va kodni analiz qilish uchun juda qulay. Sintaksisi quyidagicha:

for (parametrga dastlabki qiymat berish; shartli ifoda; parameter qiymatini ozgartirish)
{
     // sikl tanasi
}

Yuqoridagi sintaksisning qismlarini birma-bir tahlil qilib chiqamiz.

 1. Parametrga dastlabki qiymat berish. Ushbu ifoda sikl parametrining dastlabki qiymatini aniqlab beradi. Masalan: int i = 1;
 2. Shartli ifodada sikl parametri tekshiriladi. Agar shartli ifoda qanoatlantirilsa, sikl tanasi ishga tushadi, aks holda sikl to’xtaydi. Masalan: i <= 10;
 3. Parameter qiymatini o’zgartirish. Ushbu qismda sikl parametri qiymati o’zgartiriladi: oshiriladi yoki kamaytiriladi. Agar sikl qiymati o’zgarmasa, vas hart qanoatlansa sikl cheksiz ishlaydi. Masalan: i++;

Quyidagi misol for operatorini tushunish uchun oson yordam beradi:

public static void main(String[] args)
    {
        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(i);
        }
    }

Ekranga quyidagilar chop etiladi:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quyidagi kodni esa qadamma-qadam tahlil qilamiz.

public static void main(String args[])
    {
        for (int i = 1; i <= 5; i++)
            System.out.println("Hello World");
    }

Ekranga quyidagi xabarlar chop etiladi:

Hello World Hello World Hello World Hello World Hello World

Endi tahlil qilamiz:

 1. Dastur ishga tushadi.
 2. i sikl parametri dastlabki qiymati 1 ni oladi
 3. Shart tekshiriladi. 1 <= 5 shart true qaytaradi.
 4. "Hello World" xabari 1-marta chop etiladi.
 5. i = 2 qiymatga erishadi.
 6. Shart tekshiriladi. 2 <= 5 shart true qaytaradi.
 7. "Hello World" xabari 2-marta chop etiladi.
 8. i = 3 qiymatga erishadi.
 9. Shart tekshiriladi. 3 <= 5 shart true qaytaradi.
 10. "Hello World" xabari 3-marta chop etiladi.
 11. i = 4 qiymatga erishadi.
 12. Shart tekshiriladi. 4 <= 5 shart true qaytaradi.
 13. "Hello World" xabari 4-marta chop etiladi.
 14. i = 5 qiymatga erishadi.
 15. Shart tekshiriladi. 5 <= 5 shart true qaytaradi.
 16. "Hello World" xabari 5-marta chop etiladi.
 17. i = 6 qiymatga erishadi.
 18. Shart tekshiriladi. 6 <= 5 shart false qaytaradi.
 19. Sikl to’xtaydi. Dastur tugaydi.

Garchi sikl parametrini 1 qiymatga oshirish yoki kamaytirish (i++ yoki i--) ifodasi eng ko’p ishlatilsada, parametrni turli usullar bilan o’zgartirish mumkin. Masalan ikkita son orasidagi faqat juft sonlarni yoki faqat toq sonlarni chop etish uchun sikl parametrini 2 ga oshiriladi. Xuddi quyidagicha:

public static void main(String[] args)
    {
        for (int i = 2; i <= 10; i+=2) {
            System.out.println(i);
        }
    }

Ekranga 2 dan 10 gacha bo’lgan juft sonlar chop etiladi:

2 4 6 8 10

Quyidagi kod esa 1 dan 100 gacha bo’lgan 2 ga va 3 ga qoldiqsiz bo’linadigan sonlarni chop etadi:

public static void main(String[] args)
    {
        for (int i = 1; i <= 100; i++) {
           if(i % 2 == 0 && i % 3 == 0)
	         System.out.println(i);
        }
    }

Endi kodni optimallashtiramiz, ya’ni tezroq ishlaydigan qilamiz. 2 ga va 3 ga bo’linadigan son 6 ga bo’linadigan sonlar hisoblanadi. Demak 1 dan 100 bo’lgan sonlar orasida 6 ga bo’linadigan sonlarni topish kifoya. Buning uchun har bir sonni 6 ga bo’linishini tekshirmasdan, siklni 6 sonidan boshlab, parametrni 6 ga oshirib boramiz, shunda sikl har bir 6 ga bo’linadigan sonlar ustidan o’tadi:

public static void main(String[] args)
    {
        for (int i = 6; i <= 100; i+=6) {
            System.out.println(i);
        }
    }

Yuqoridagi kod dastlabki kod bilan aynan bir xil natija beradi.