Kotlin Chiqarish operatori

Funktsiya println() qiymatlarni chiqarish/matnni chop etish uchun ishlatiladi:

Misol:

fun main() {
   println("Salom Yosh dasturchi Uzbekdevsga xush kelibsiz1")
}

Siz xohlagancha ko'p  println() funktsiyalarni qo'shishingiz mumkin. E'tibor bering, u har bir funktsiya uchun yangi qator qo'shadi:

Misol:

fun main() {
    println("Salom")
    println("Yosh dasturchi")
    println("Uzbeksdevsga xush kelibsiz!")
}

Shuningdek, siz raqamlarni chop etishingiz va matematik hisoblarni bajarishingiz mumkin:

Misol:

fun main() {
 println(3 + 3)
}

Print() funksiyasi

println()ga o'xshash funksiya ham mavjud  println(). Yagona farq shundaki, u chiqish oxirida yangi qator qo'shmaydi:

Misol:

fun main() {
    print("Salom")
    print("Yosh dasturchi")
    print("Uzbeksdevsga xush kelibsiz!")
}
E'tibor bering, biz jumlalar orasida bo'sh joy yaratish uchun bo'sh joy belgisini qo'shdik.

String turida element chiqarish

var txt = "Uzbekdevs"
println(txt[0]) // birinchi element (U)
println(txt[2]) // ikkinchi element (b)

Mantiqiy turda element chiqarish

fun main() {
     val x = 10
     val y = 9
     println(x > y) // Natija true chiqadi, chunki 9 kichik 10 dan
}

Umumiy holatda

fun main() {
     val myNum = 5               // Int
     val myDoubleNum = 5.99      // Double
     val myLetter = 'D'          // Char
     val myBoolean = true        // Boolean
     val myText = "uzbekdevs"        // String
     println(myNum)
     println(myDoubleNum)
     println(myLetter)
     println(myBoolean)
     println(myText)
 }
5 5.99 D true Uzbekdevs