Kotlin Shart operatorlari. if , if-else

Shart operatori juda kerak hisoblanadi. Tizimga kirishda server yaratganizda ushbu shart operatoridan foydalanish ehtimolingiz 80% ni tashkil qiladi.

Kotlin dasturlash tilida matematikada qo'llaniladigan odatiy mantiqiy shartlarni qo'llab quvvatlaydi.

 • Kamroq: a<b
 • Kam yoki teng: a<=b
 • Kattaroq: a>b
 • Kattaroq yoki teng: a>=b
 • a==b ga teng
 • Teng emas: a!=b

Kotlin quyidagi shartli iboralarga ega:

 1. Agar belgilangan shart rost bo'lsa, bajarilishi kerak bo'lgan kod blokini belgilash uchun if dan foydalaning.
 2. Agar bir xil shart noto'g'ri bo'lsa, bajarilishi kerak bo'lgan kod blokini belgilash uchun else dan foydalaning.
 3. Agar birinchi shart noto'g'ri bo'lsa, sinov qilish uchun yangi shartni belgilash uchun else if dan foydalaning.
 4. Amalga oshiriladigan ko'plab alternativ kod bloklarini belgilash uchun when dan foydalaning.
Eslatma: Javadan farqli o'laroq , Kotlin - if..else da bayonot yoki ifoda sifatida (o'zgaruvchiga qiymat berish uchun) foydalanish mumkin. Buni yaxshiroq tushunish uchun sahifaning pastki qismidagi misolga qarang.

If (agar)

Agar shart true bo'lsa, bajarilishi kerak bo'lgan kod blokini belgilash uchun if dan foydalaning.

Sintaksis:

if (<Shart>) {
  // Faqat to'g'ri bo'lgandagi holatni yozasiz.
}
E'tibor bering, if bu kichik harflarda. Katta harflar (If yoki IF) xatolikka olib keladi.

Quyidagi misolda 20 ning 18 dan katta ekanligini aniqlash uchun ikkita qiymatni sinab ko'ramiz. Agar shart true bo'lsa, matnni chop eting:

Misol:

fun main() {
  if (20 > 18) {
  println("20 soni  18 dan katta.")
}
}

Biz o'zgaruvchilarni ham sinab ko'rishimiz mumkin:

Misol:

fun main() {
  val x = 20
 val y = 18
 if (x > y) {
  println("x katta y dan")
}
}

Yuqoridagi misolda x ning y dan katta ekanligini tekshirish uchun ikkita o'zgaruvchidan foydalanamiz, x va y ( > operator yordamida). x=20, y=18 va biz 20 ning 18 dan katta ekanligini bilamiz, biz ekranga "x y dan katta" deb chop etamiz.

Else (aks holda)

Agar shart false bo'lsa, bajariladigan kod blokini belgilash uchun else dan foydalaning.

Sintaksis:

if (<Shart>) {
  // Shart bajarilgan vaqtdagi operatorlar 
} else {
  // shart bajarilmagan holdagi kod blogini joylaysiz
}

Misol:

fun main() {
  val vaqt = 20
  if (vaqt < 18) {
  println("Xayrli kun.")
} else {
  println("Xayrli oqshom.")
}
}
Xayrli oqshom.

Yuqoridagi misolda vaqt (20) 18 dan katta, shuning uchun shart false, shuning uchun biz else shartga o'tamiz va ekranga "Xayrli oqshom" ni chop qilamiz. Agar vaqt 18 dan kam bo'lsa, dastur "Xayrli kun" ni chop etardi.

Else if (aks holda agar)

Agar birinchi shart false bo'lsa, yangi shartni belgilash uchun else if dan foydalaning.

Sintaksis:

if (<Shart1>) {
  // Birinchi shart True bo'lsa u holda siz da ushbu blok kodingiz ishlaydi.
} else if (<Shart2>) {
  // birinchi shart false bo'lsa ikkinchi shart true bo'lsa ushbu blok ishlaydi.
} else {
  // ikki shart ham qanoatlantirmasa ushbu blok ishlaydi.
}

Misol:

fun main {
    val vaqt = 22
    if (vaqt < 10) {
        println("Xayrli tong.")
    } else if (vaqt < 20) {
        println("Xayrli kun.")
    } else {
        println("Xayrli oqshom.")
    }
}
Xayrli oqshom

Yuqoridagi misolda vaqt (22) 10 dan katta, shuning uchun birinchi shart false. Keyingi shart, else if bayonotda, shuningdek false, shuning uchun biz shartga o'tamiz, chunki shart 1 va shart 2 ikkalasi ham false va ekranga "Xayrli oqshom" ni chop qilamiz. Biroq, agar vaqt 14 bo'lsa, bizning dasturimiz "Xayrli kun" ni chop etardi.

Kotlin If..Else ifodalari

Kotlinda siz if else iboralarni ifoda sifatida ham ishlatishingiz mumkin (o'zgaruvchiga qiymat bering va uni qaytaring):

Misol:

fun main() {
    val vaqt = 20
  val salomlashish = if (vaqt < 18) {
  "xayrli kun."
} else {
  "Xayrli oqshom."
}
println(salomlashish)
}
Xayrli oqshom.

Agar if ifoda sifatida foydalanilganda, siz ham kiritishingiz kerak else ni (majburiy).

Eslatma: Agar faqat bitta bayonot mavjud if bo'lsa, jingalak qavslarni o'tkazib yuborishingiz mumkin:

Misol:

fun main() {
 val vaqt = 20
 val salomlashish = if (vaqt < 18) "Xayrli kun." else "Xayrli oqshom."
 println(salomlashish)
}
Maslahat: Bu misol Java tilidagi “uchlik operator”ga (qisqa qoʻl, if else) oʻxshaydi.