Kotlin Mantiqiy (Boolean)

Assalomu alaykum Kotlin dasturlash tilida ko'pincha ikkita qiymayga ega bo'lgan ma'lumot turi kerak bo'ladi. Bunday ma'lumot turi mavjudligi dasturchining ya'na bir yutug'i sanaladi. Misol uchun:

  • HA YO'Q
  • ON / OFF
  • HAQIQAT / Yolg'on

Buning uchun Kotlin true (1) yoki false (0) bool qiymatlarni olishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar turiga ega .

Mantiqiy o'zgaruvchilar faqat bool ma'lumot turi orqali e'lon qilanadi. Qabul qiladigan qiymatlari true yoki false.

fun main() {
  val isKotlinFun: Boolean = true
  val isFishTasty: Boolean = false
  println (isKotlinFun)   // true
  println (isFishTasty)   // false
}
Bool - Ma'lumot turida siz sonlarni ham taqqoslab to'g'ri toki yolg'on qiymat qaytarishingiz mumkin.
fun main() {
  val x = 10
  val y = 9
  println(x > y) // Natija true, chunki 10 soni 9 dan katta.
}

Mantiqiy bool da siz ikki sonni ham bir biriga tengligini aniqlash mumkin. buning uchun == bilan amalga oshiriladi quyidagi misolga e'tibor bering.

fun main() {
  val x = 10;
  println(x == 10); // Natija true, chunki x aynan 10 ga teng.
  println(x == 15); // Natifa false, chunki x aynan 15 ga teng emas.
}