JavaScript Event

HTML da biron bir voqea sodir bo'lganda JavaScript funksiyasiga murojaat qilish bu event hisoblanadi. Misol uchun HTML sahifani ishga tushushida biron bir funksiya ishlatish mumkin. Evenet - ba'zida hodisalar deb ham yuritilishi mumkin.

HTML event

HTML eventlar brauzer yoki foydalanuvchi bajaradigan narsalarni misol keltirishimiz mumkin.

Quyidagi bir qancha misollarni keltirishimiz mumkin.

  • HTML sahifani yuklashdan tugallangan keyin.
  • HTML input o'zgartirilganda.
  • HTML tugmasi bosilganda.

Ko'pincha HTML da biron bir hodisa ro'y berganda siz biron bir amalni amalga oshirishni istashingiz mumkin buning uchun sizga JavaScript bo'lishi mumkin. HTML elementlariga JavaScipt kodlarini joylashtirish imkoniyati mavjud.

Misol uchun HTML button bosilganda JavaScipt kodi yoki funksiyasini ishlatish mumkin.

<button onclick="document.getElementById('demo').innerHTML = Date()">Vaqt necha bo'ldi?</button>

Ushbu misolda kod o'z elementining mazmunini o'zgartiradi (foydalanadi this.innerHTML): Tugmaning o'zi o'zgaradi.

<button onclick="this.innerHTML = Date()">Vaqt necha bo'ldi?</button>

JavaScript dasturlash tilida HTML eventlari orqali chaqirishda asosan funksiyalardan foydalaniladi va quyidagicha ko'rinishda bo'lishi mumkin.

<button onclick="displayDate()">Vaqt necha bo'ldi??</button>

Ko'p foydalaniladigan HTML eventlar.

  • onchange - HTML elementi o'zgartirilganda
  • onclick - HTML elementi bosilganda
  • onmouseover - HTML elementiga sichqoncha ustida bo'lganda
  • onmouseout - HTML elementiga sichqoncha ustidan olib qochganda
  • onkeydown - Klavatura tugmasi bosilganda
  • onload - Brauzer sahifani yuklab bo'lganda