JavaScript Matematik obyekt (Math)

JavaScriptda Math obyektni raqamlar ustida matematik amallarni bajarishda yordam beradi. Misol uchun PI ni qiymatini qaytarish ko'rib chiqamiz.

Math.PI;

Standart Matematik konstantalar

JavaScript 8 ta matematik konstantalarni taqdim etadi, ularga Math xossalari sifatida kirish mumkin:

 • Math.E  - Eyler sonini qaytaradi
 • Math.PI - PI ning qiymatini qaytaradi
 • Math.SQRT2 - 2 ning kvadrat ildizini qaytaradi
 • Math.SQRT1_2 - 1/2 ning kvadrat ildizini qaytaradi
 • Math.LN2 - 2 ning natural logarifmni qaytaradi
 • Math.LN10 - 10 ning natural logarifmini qaytaradi
 • Math.LOG2E - E ning 2 logarifmini qaytaradi
 • Math.LOG10E - E ning 10 lik logarifmini qaytaradi.

Matematik funksiyalar

 • Math.round(x) - X ni eng yaqin butun songa yaxlitlangan holda qaytaradi
 • Math.ceil(x) - X ni eng yaqin katta butun songa yaxlitlangan holda qaytaradi
 • Math.floor(x) - X ni eng yaqin kichik butun soniga yaxlitlangan holda qaytaradi
 • Math.trunc(x) - x ning butun qismini qaytaradi ( ES6 da yangi )

Math.pow()

Math.pow(x, y) x qiymatini y darajasini qaytaradi:

Math.pow(8, 2);
64

Math.sqrt()

Math.sqrt(x) - x ning kvadrat ildizini qaytaradi:

Math.sqrt(64);
8

Math.abs()

Math.abs(x) - x ning (musbat) qiymatini qaytaradi:

Math.abs(-4.7);
4.7

Math.min() va Math.max()

Math.min() va Math.max() argumentlar ro'yxatidagi eng past yoki eng yuqori qiymatni topish uchun ishlatilishi mumkin:

Math.min(0, 150, 30, 20, -8, -200);
-200
Math.max(0, 150, 30, 20, -8, -200);
150

Math.random()

Math.random()0 (shu jumladan) va 1 (eksklyuziv) orasidagi tasodifiy sonni qaytaradi:

Math.random();
0.6487323515194083

Math.log()

Math.log(x) - x ning natural logarifmini qaytaradi.

Math.log(9);
2.1972245773362196
Eslatma: Agarda siz Matematik obyektlar bo'yicha ko'proq ma'lumotga ega bo'lsangiz o'z maqolangiz bilan yoritib o'quvchilarimiz ko'mak berasiz degan umiddamiz.