JavaScript Taqqoslash (Mantiqiy)

JavaScript dasturlash tilida mantiqiy ikkita qiymat mavjud bu True(Ha) va False(Yo'q) hisoblanadi, odatda rost va yolg'on ham deb yuritilishi mumkin.

Boolean() funktsiyasi

Boolean() funksiyasi yordamida ifoda yoki o'zgaruvchini to'g'ri yoki yolg'on ekanligini ifodalash mumkin.

Boolean(10 > 9)
true

Taqqoslash operatori

Taqqoslash va Mantiqiy operatorlari True va False ekanligini tekshirish uchun ishlatiladi. Taqqoslash operatorlari quyidagi jadvalda aks ettirilgan.

== ( teng )

=== ( bir xil turdagi yoki teng qiymatli )

!= ( teng emas )

!== ( teng qiymatli emas yoki teng turdagi emas )

> ( dan kichik )

< ( dan katta )

>= ( dan kichik yoki teng )

<= ( dan katta yoki teng )

Taqqoslash operatoridan foydalanish

Taqqoslash operatorlari qiymatlarni solishtirish va natijaga qarab harakat qilish uchun shartli iboralarda ishlatilishi mumkin:

if (age < 16) text = "Siz hali o'spirin yoshga to'lmadiz";