JavaScript String Funksiyalari

JavaScript ni satr lar mavzusida siz bilan matn uzunligi haqida ko'rib chiqgan edik uni takrorlab shu kabi string funksiyalarni ko'rib chiqamiz.

JavaScript da string uzunligi

Xususiyat lengthsatr uzunligini qaytaradi:

let txt = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
let length = txt.length;
console.log(length);
26

String ni qism kesimida chaqirish.

Satrning bir qismini ajratib olishning 3 ta usuli mavjud:

  1. slice(start, end)
  2. substring(start, end)
  3. substr(start, length)

JavaScript da String slice()

slice()satrning bir qismini chiqaradi va chiqarilgan qismini yangi qatorga qaytaradi. U ikki parametr qabul qiladi boshlang'ich nuqtasi va oxirgi nuqtasi.

let str = "Uzbek, Devs, Sherkulov";
let part = str.slice(7, 11);
Devs
JavaScript indekslarni noldan boshlab sanaydi. Birinchi indeks 0. Ikkinchi indeks - 1.

Agar parametr manfiy bo'lsa, pozitsiya satr oxiridan boshlab hisoblanadi.

let str = "Uzbek, Devs, Sherkulov";
let part = str.slice(-15,-11);
Devs

JavaScript da String substring()

substring() funksiya slice() bilan o'xshash. Birgina farqi teskari indeks qabul qilmaydi.

let str = "Uzbek, Devs, Sherkulov";
let part = str.substring(7, 11);

Agar siz ikkinchi parametrni kiritmasangiz substring() satrning qolgan qismini kesib tashlaydi.

JavaScript da String substr()

substr() funksiya slice() bilan o'xshash. Farqi shundaki birinchi parametr kesib olinadigan matn ni boshlang'ich indeksi ikkinchi paremetrga boshlang'ich indeksdan satr kengligini kesib oladi.

let str = "Uzbek, Devs, Sherkulov";
let part = str.substr(7, 4);
Devs

String qismini almashtirish

Ushbu usulreplace() funksiyasi belgilangan qiymatni satrdagi boshqa tekst bilan almashtiradi:

let text = "uzbekdevs.uz sayti MasterSherkulov tamonidan yaratildi.";
let newText = text.replace("MasterSherkulov", "UzbekDevs");
uzbekdevs.uz sayti UzbekDevs tamonidan yaratildi.

JavaScript da string toUpperCase()

toUpperCase() funksiyasi belgilangan satrni kichik harflarga o'tkazadi.

let text1 = "Uzbek Devs";
let text2 = text1.toUpperCase();
UZBEK DEVS

JavaScript da string toLowerCase()

toLowerCase() funksiyasi belgilangan satrni katta harflarga o'tkazadi.

let text1 = "Uzbek Devs";
let text2 = text1.toLowerCase();
uzbek devs

JavaScript da String concat()

concat()ikki yoki undan ortiq qatorlarni birlashtiradi:

let text1 = "Uzbek";
let text2 = "Devs";
let text3 = text1.concat(" ", text2);
Uzbek Devs

JavaScript da String trim()

Ushbu funksiya trim()satrning ikkala tomonidagi bo'shliqni olib tashlaydi:

let text1 = "     Uzbek Devs     ";
let text2 = text1.trim();
Uzbek Devs

JavaScript da String charAt()

Ushbu funksiya charAt() belgini satrdagi belgilangan indeks (pozitsiya) ga qaytaradi:

let text = "Uzbek Devs";
let char = text.charAt(0);
U

JavaScript da String charCodeAt()

Ushbu funksiya charCodeAt()satrdagi belgilangan indeksdagi belgining unikodini qaytaradi: Usul UTF-16 kodini qaytaradi (0 dan 65535 gacha bo'lgan butun son).

let text = "Uzbek Devs";
let char = text.charCodeAt(0);

buning natijasi char elementni qiymati 85 ga teng bo'ladi.