JavaScript O'zgaruvchilar

JavaScript dasturlash tilida o'zgaruvchilarni e'lon qilishning 4 xil usuli bor bo'lib quyidagilar kiradi.

  • var
  • let
  • const
  • hech narsa ishlatmasdan

O'zgaruvchilar nima?

O'zgaruvchilar - bu ma'lumotlarni saqlash uchun konteynerlar (ma'lumotlar qiymatlarini saqlash). Ushbu misolda, xyva z, o'zgaruvchilar bo'lib, ular varkalit so'z bilan e'lon qilinadi:

var x = 5;
var y = 6;
var z = x + y;

Ushbu misolni let kalit so'zi bilan e'lon qilishga misol keltiramiz.

let x5;
let y6;
let z = x + y;

Ushbu misolda, xyva z, e'lon qilinmagan o'zgaruvchilar:

x5;
y6;
z = x + y;

JavaScript da const ni qachon foydalanish kerak?

Kod yozish jarayonida umumiy qoida bo'lishini hohlasangiz ushbu holatda siz const kalit so'zi bilan o'zgaruvchini e'lon qilsangiz bo'ladi. Bunda o'zgaruvchini o'zgartirib bo'lmaydi. Misol uchun PI ni qiymati o'zgarmas bo'lib uni const bilan e'lon qilishimiz mumkin.

const PI = 3.14;

JavaScript da var ni qachon ishlatish kerak?

Har doim JavaScript o'zgaruvchilarini var va let yoki const bilan e'lon qiling. var kalit so'zi 1995 yildan 2015 yilgacha barcha JavaScript kodlarida qo'llaniladi. let kalit so'zi 2015 yildan boshlab JavaScript kodlarida qo'llaniladi. Agar siz eski browser ishlatsangiz u holda var kalit so'zidan foydalanishingiz zarur bo'ladi.