JavaScript IF Else va Else if (Shart operatorlari)

JavaScript dasturlash tilida quyidagicha shart bayanotlari mavjud.

  • if - Belgilangan shart rost bo'lsa, shart operatori ishlasa biriktirilgan kod blok ishlaydi.
  • else - Agar aks holda bo'lsa, shart operatori ishlasa biriktirilgan kod blok ishlaydi.
  • else if - Agar birinchi shart noto'g'ri bo'lsa, sinov uchun yangi shartni belgilash uchun foydalaniladi. Shart operatori ishlasa biriktirilgan kod blok ishlaydi.
  • switch - Bajariladigan ko'plab muqobil kod bloklarini belgilash uchun foydalaning

IF shart operatori

Agar belgilangan shart rost bo'lsa, shart operatori ishlasa biriktirilgan kod blok ishlaydi.

if (shart) {
  // if shart operatori tanasi
}

Misol: Agar soat 19:00 dan katta bo'lsa hayirli tun tilash ;)

if (soat > 19) {
  console.log("hayirli tun");
}
hayirli tun

Else shart operatori

Agar if shart operatori yolg'on qiymat qabul qilsa aks holda else tarkibidagi kod bajariladi.

if (shart) {
  // if shart bajarilsa
} else {
  // if shart bajarilmasa
}

Misol: Agar soat 19:00 bo'ldan katta bo'lsa hayirli tun aks holda hayirli kun yozuvini chiqarish.

if (soat > 19) {
  console.log("hayirli tun");
}else{
  console.log("hayirli kun");
}

Else IF shart operatori

else if agar if shart operatori bajarilmagan taqdirda siz boshqa shart berish imkonini beradi.

if (shart) {
 // if shart bajarilsa
} else if (shart 2) {
 // if shart bajarilmasa aks holda shart 
} else {
// barcha shart bajarilmasa bajariladi.
}