JavaScript Let

let Kalit so'z ES6 (2015) da kiritilgan. Let bilan e'lon qilingan foydalanuvchilarni foydalanishdan oldin e'lon qilinishi zarur hisoblanadi. o'zgaruvchilarni e'lon qilganda uni qayta e'lon qilishingiz mumkin emas. misol tariqasida quyidagiga e'tibor bering.

let x = "Uzbek Devs";

let x = 9;

// SyntaxError: 'x' has already been declared

Bunda sizga SyntaxError (Sintaksis xatolik) xatoligini ko'rishingiz mumkin va siz "x" allaqachon e'lon qilingan xabarini olasiz.

Funksiya yoki biror blok ichida o'zgaruvchini qayta let orqali e'lon qilishingiz mumkin ammo bu e'lon qilishingiz blok tarkibida tashqarida amal qilmaydi.

let x = 10;
//x  10 ga teng

{
let x = 2;
// x 2 ga teng
}

// blok tashqarida doim x 10 ga teng bo'ladi

Brauzerni qo'llab-quvvatlash

let Kalit so'z Internet Explorer 11 yoki undan oldingi versiyalarida to'liq qo'llab-quvvatlanmaydi. Quyidagi keltirilgan brauzerlar va uning versiyalaridan yuqori bo'lgan versiyalarida qo'llab quvvatlanadi.

  • Chrome 49
  • Edge 12
  • Firefox 44
  • Safari 11
  • Opera 36

Qayta e'lon qilish

JavaScript dasturlash tilida o'rgaruvchilarni qayta e'lon qilish imkoniyati bor bo'lib bunday imkoniyatdan foydalanish uchun siz let emas var kalit so'zidan foydalanishingiz zarur bo'ladi.

var x = 2;
// x 2 ga teng

var x = 3;
// x 3 ga teng