JavaScript sana obyektlari (Date)

JavaScript brauzerning vaqt mintaqasidan foydalanadi va sanani to'liq matn qatori sifatida ko'rsatadi:

Yakshanba 19-iyun 2022-yil 20:45:13 GMT+0500 (O‘zbekiston standart vaqti)

Sana obyektlarini yaratish

Sana obyektlari new Date() konstruktori yordamida yaratiladi. Sana obyektini yaratishda 4 xil usuli mavjud.

new Date()
new Date(year, month, day, hours, minutes, seconds, milliseconds)
new Date(milliseconds)
new Date(date string)

new Date()

new Date() joriy sana va vaqt bilan yangi sana ob'ektini yaratadi:

const d = new Date();

new Date(year, month, ...) belgilangan sana va vaqt bilan yangi sana ob'ektini yaratadi. 7 ta o'zgaruvchi qabul qiladi: yil, oy, kun, soat, daqiqa, soniya va millisekundni belgilaydi (shu tartibda):

const d = new Date(1996,891033300);
Eslatma: JavaScript 0 dan 11 gacha oylarni sanaydi : Yanvar = 0 . Dekabr = 11 .
Bir kun (24 soat) 86 400 000 millisekundga teng.

JavaScript sanasini kiritish

Odatda JavaScript sanasini kiritish formatlarining 3 turi mavjud:

 1. ISO sanasi "25-03-2015" (Xalqaro standart)
 2. Qisqa sana "25.03.2015"
 3. Uzoq sana "2015 yil 25 mart" yoki "2015 yil 25 mart"
ISO formati JavaScript-da qat'iy standartga amal qiladi. Boshqa formatlar unchalik aniq belgilanmagan va brauzerga xos bo'lishi mumkin.

JavaScript sanasi chiqishi

Kirish formatidan qat'i nazar, JavaScript sanalarni to'liq matnli satr formatida chiqaradi:

Tue Jul 26 2022 02:19:44 GMT+0500 (Uzbekistan Standard Time)

JavaScript ISO sanalari

ISO 8601 sana va vaqtni ko'rsatish uchun xalqaro standartdir. ISO 8601 sintaksisi (YYYY-OO-KK) bunda ("YIL" - "OY" - "KUN") JavaScript sana formati hisoblanadi:

const d = new Date("1996-08-09");
Hisoblangan sana sizning vaqt mintaqangizga nisbatan bo'ladi.

Date.parse()

Haqiqiy sana qatorini millisekundga o'tkazadi. Misol uchun 9 - avgust 1996 yilni millisekundga o'tkazamiz.

const msec = Date.parse("Aug 09, 1996");
839530800000

Sana obyektlarini olish

Ushbu usullar sana ob'ektidan ma'lumot olish uchun ishlatilishi mumkin:

 • getFullYear() - 4 raqamli yilni qaytaradi (yyyy)
 • getMonth() - Oyni sonlarda qaytaradi (0-11)
 • getDate() - Kunni raqamlarda qaytaradi (1-31)
 • getHours() - Soatni qaytaradi (0-23)
 • getMinutes() - Minutni qaytaradi (0-59)
 • getSeconds() - Sekundni qaytaradi (0-59)
 • getMilliseconds() - Millisekundni qaytaradi (0-999)
 • getTime() - Vaqtni qaytaradi (milliseconds since January 1, 1970)
 • getDay() - Hafta kunlarini raqamlarda qaytaradi (0-6)
 • Date.now() - hozirgi vaqtni qaytaradi. ECMAScript 5.

Sana obyektlarni o'zgartirish

 • setDate() - Raqamlar asosida kunni o'zgaritirsh (1-31)
 • setFullYear() - Yilni o'zgartirish
 • setHours() - Soatni o'zgaritirish (0-23)
 • setMilliseconds() - millisekundni o'zgartirish (0-999)
 • setMinutes() - Minutni o'zgartirish (0-59)
 • setMonth() - Oyni o'zgartirish (0-11)
 • setSeconds() - Sekundni o'zgaritirish (0-59)
 • setTime() - Vaqtni o'zgartirish