JavaScript Switch (shart tanlash operatori)

JavaScript da tanlash switch tanlash operatori kod blogini tanlashda ishlatiladi. Uning sintaksisi quyidagicha.

switch(shart) {
  case x:
    // code block
    break;
  case y:
    // code block
    break;
  default:
   // code block
}

Bu qanday ishlaydi?

  • switch shart bir marta tekshiriladi.
  • Keltirilgan qiymat har bir qator bilan taqqoslanadi.
  • Agar mos keltirilgan qator topilsa, tegishli kod bloki ishlatiladi.
  • Agar mos kelmasa, standart "default" kod blogi ishlatiladi.

Misol: Hafta kunlarini kiritib usha hafta kuni nomini qaytaradigan funksiya yaratamiz.

switch (hafta_kuni) {
  case 1:
   day"Dushanba";
    break;
  case 2:
  day"Seshanba";
    break;
  case 3:
   day"Chorshanba";
    break;
  case 4:
  day"Payshanba";
    break;
  case 5:
  day"Juma";
    break;
  case 6:
  day"Shanba";
    break;
  case 7:
   day"Yakshanba";
}

switch .. case da break

JavaScript break kalit so'zga yetganda, u switch blokidan chiqib ketadi. Asosan break kommanderini quyish zarurati yo'q chunki blog oxirida yetkanda avtomatik tarizda tanlash operatoridan chiqib ketadi.

switch .. case da default

switch..case da hech bir qiymatni qabul qilmaganda sizga default kalit so'zi ishlatiladi. Chunki ungacha bo'lgan hech bir qiymat qabul qilmasa default bo'limidagi kod blogi ishlaydi.

Misol: Yuqoridagi misolda hafta kuni 8 yoki undan katta raqam kiritilsa "Bunday hafta kuni yo'q" degan javob chiqaradigan dastur kodini yozamiz.

switch (hafta_kuni) {
  case 1:
   day"Dushanba";
    break;
  case 2:
  day"Seshanba";
    break;
  case 3:
   day"Chorshanba";
    break;
  case 4:
  day"Payshanba";
    break;
  case 5:
  day"Juma";
    break;
  case 6:
  day"Shanba";
    break;
  case 7:
   day"Yakshanba";
  default: 
    console.log("Bunday hafta kuni yo'q");
 }