JavaScript Sonlar

JavaScript da faqat bitta turdagi raqam mavjud. Raqamlar o'nli yoki o'nli kasrlar yozish mumkin.

let x = 3.14; 
let y = 3;  

Haddan tashqari katta yoki haddan tashqari kichik raqamlar ilmiy (ko‘rsatkichli) belgilar bilan yozilishi mumkin:

let x = 123e5;    // 12300000
let y = 123e-5;   // 0.00123

Butun son aniqligi

Butun sonlar (nuqtasiz yoki ko'rsatkichsiz raqamlar) 15 tagacha aniqlik qiladi.

let x = 999999999999999;
let y = 9999999999999999; 

Raqamlar va satrlarni qo'shish

JavaScript qoʻshish va birlashtirish uchun + operatoridan foydalanadi. Raqamlar qo'shiladi. Satrlar birlashtiriladi.

Agar siz ikkita raqam qo'shsangiz, natijada raqam bo'ladi:

let x = 10;
let y = 20;
let z = x + y;

Agar siz ikkita satr qo'shsangiz, natijada qator birikmasi(satr) bo'ladi:

let x = "10";
let y = "20";
let z = x + y;
1020

Agar siz raqam va satr qo'shsangiz, natijada qator birikmasi(satr) bo'ladi:

let x = 10;
let y = "20";
let z = x + y;
1020

Agar siz satr va raqam qo'shsangiz, natijada qator birikmasi(satr) bo'ladi:

let x = "10";
let y = 20;
let z = x + y;
1020

Raqamli satrlar

JavaScript satrlari raqamli tarkibga ega bo'lishi mumkin:

let x = 13;         // x number

let y = "15";       // y  string

JavaScript barcha raqamli operatsiyalar satrli raqamlar ustida ham ishlaydi masalan quyidagicha misolni keltiramiz.

let x = "100";
let y = "10";
let z = x / y;
10

Ko'paytirish amali ham ishlaydi.

let x = "100";
let y = "10";
let z = x * y;

Ayirish amali.

let x = "100";
let y = "10";
let z = x - y;
90

Ammo qo'shish amali ishlamaydi chunki satr sifatida qabul qilib ikki satrni birlashtirishni amalga oshiradi.

let x = "100";
let y = "10";
let z = x + y;
10010